Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Xem mật khẩu wifi đã lưu trên máy tính Windows


  • Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows+R để mở cửa sổ Run, gõ CMD sau đó bấm OK  • Bước 2: Paste dòng sau vào CMD: netsh wlan show profile 

              Mục đích là để liệt kê tất cả những điểm wifi bạn đã từng kết nối

  • Bước 3: Paste dòng sau vào CMD: netsh wlan show profile name="VC Guest" key=clear 
             Chú ý chỗ màu đỏ: bạn sửa lại thành tên wifi mà bạn muốn xem mật khẩu, lấy từ danh sách ở bước 2
             Mật khẩu sẽ hiện như ở mũi tên màu đỏ bên dưới:0 nhận xét:

Đăng nhận xét